Klauzula niedozwolona 5700 XVII AmC 12784/12

Numer klauzuli:
5700
Data wyroku:
2014-01-23
Data wpisu:
2014-05-26
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W szczególności [...]nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności treści znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Witrynie lub przekazywanych za pośrednictwem Witryny, jak również przestrzegania przez dostawców treści regulacji prawnych, w szczególności odnoszących się do produktów farmaceutycznych

Kolejne klauzule

2014-05-26

5699 XVII AmC 6082/12

Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień Regulaminu (…) wy...

2014-05-26

5701 XVII AmC 12784/12

[...], w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwara...