Klauzula niedozwolona 5709 XVII AmC 9804/12

Numer klauzuli:
5709
Data wyroku:
2013-03-14
Data wpisu:
2014-06-03
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (…) nie używać kart SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów usług lub wizerunku Abonenta lub służących osiągnięciu efektu handlowego

Kolejne klauzule

2014-06-03

5708 XVII AmC 5406/11

W każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z (…) nini...

2014-06-10

5710 XVII AmC 3814/10

Złożenie reklamacji nie uprawnia płatnika do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należności ...