Klauzula niedozwolona 5710 XVII AmC 3814/10

Numer klauzuli:
5710
Data wyroku:
2012-04-18
Data wpisu:
2014-06-10
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Złożenie reklamacji nie uprawnia płatnika do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należności za wykonany przewóz

Kolejne klauzule

2014-06-03

5709 XVII AmC 9804/12

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (…) nie używać kart SIM/USIM do...

2014-07-01

5711 XVII AmC 3480/12

Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsc...