Klauzula niedozwolona 5711 XVII AmC 3480/12

Numer klauzuli:
5711
Data wyroku:
2013-03-07
Data wpisu:
2014-07-01
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom [...]

Kolejne klauzule

2014-06-10

5710 XVII AmC 3814/10

Złożenie reklamacji nie uprawnia płatnika do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należności ...

2014-07-01

5712 XVII AmC 3225/11

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub...