Klauzula niedozwolona 5725 XVII AmC 18121/13

Numer klauzuli:
5725
Data wyroku:
2014-04-01
Data wpisu:
2014-07-11
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

"[...] S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)."

Kolejne klauzule

2014-07-11

5724 XVII AmC 8833/13

"Do zwracanego towaru powinien zostać dołączony dowód zakupu + poprawnie wypełniony formularz r...

2014-07-18

5726 XVII AmC 415/14

"Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazow...