Klauzula niedozwolona 5726 XVII AmC 415/14

Numer klauzuli:
5726
Data wyroku:
2014-04-15
Data wpisu:
2014-07-18
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

"Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie prawa autorskie związane z projektem budowlanym, którymi może dowolnie dysponować, a odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady/usterki w szczególności za merytoryczną zawartość projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych spoczywa na sprzedającym przez okres 60 miesięcy licząc od daty sprzedaży określonej w par. 1 ust. 2 Umowy w wypadku wad fizycznych"

Kolejne klauzule

2014-07-11

5725 XVII AmC 18121/13

"[...] S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, ...

2014-07-18

5727 XVII AmC 9180/12

"Mimo dołożenia wszelkich starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opi...