Klauzula niedozwolona 5755 XVII AmC 10727/12

Numer klauzuli:
5755
Data wyroku:
2014-05-21
Data wpisu:
2014-08-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 1500 PLN

Kolejne klauzule

2014-08-11

5756 XVII AmC 10727/12

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot....