Klauzula niedozwolona 5756 XVII AmC 10727/12

Numer klauzuli:
5756
Data wyroku:
2014-05-21
Data wpisu:
2014-08-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 1500 PLN

Kolejne klauzule

2014-08-11

5755 XVII AmC 10727/12

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot....

2014-08-11

5757 XVII AmC 10727/12

W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za nie...