fb

Klauzula niedozwolona 5757 XVII AmC 10727/12

Numer klauzuli:
5757
Data wyroku:
2014-05-21
Data wpisu:
2014-08-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu jest niemożliwy

Kolejne klauzule

2014-08-11

5756 XVII AmC 10727/12

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot....

2014-08-11

5758 XVII AmC 1807/14

Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dl...