Klauzula niedozwolona 5759 XVII AmC 10759/12

Numer klauzuli:
5759
Data wyroku:
2014-05-21
Data wpisu:
2014-08-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeżeli szkoda nie powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł

Kolejne klauzule

2014-08-11

5758 XVII AmC 1807/14

Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dl...

2014-08-11

5760 XVII AmC 9142/12

Sprzedający zastrzega sobie natychmiastową wymagalność nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia ...