Klauzula niedozwolona 5760 XVII AmC 9142/12

Numer klauzuli:
5760
Data wyroku:
2014-05-28
Data wpisu:
2014-08-11
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sprzedający zastrzega sobie natychmiastową wymagalność nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat

Kolejne klauzule

2014-08-11

5759 XVII AmC 10759/12

Jeżeli szkoda nie powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt opłaty manipulacyjnej w w...

2014-08-11

5761 XVII AmC 9142/12

W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek z wpłat co najmniej 30 dni strony zgodnie postan...