Klauzula niedozwolona 5793 XVII AmC 10661/12

Numer klauzuli:
5793
Data wyroku:
2014-05-29
Data wpisu:
2014-08-27
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd wybrany przez powoda

Kolejne klauzule

2014-08-27

5792 XVII AmC 11373/12

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 400, - (słownie: czter...

2014-08-27

5794 XVII AmC 732/12

Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacy...