fb

Klauzula niedozwolona 5794 XVII AmC 732/12

Numer klauzuli:
5794
Data wyroku:
2013-02-18
Data wpisu:
2014-08-27
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy

Kolejne klauzule

2014-08-27

5793 XVII AmC 10661/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd wybrany prze...

2014-08-27

5795 XVII AmC 3751/12

[...] zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Karta Stałego Klienta w każdym momencie...