Klauzula niedozwolona 5816 XVII AmC 3173/12

Numer klauzuli:
5816
Data wyroku:
2013-02-12
Data wpisu:
2014-10-08
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy wraz ze złożeniem Spółce pisemnego oświadczenia o całkowitej rezygnacji z dokonania transakcji przez okres karencji równy co najmniej okresowi, na który została zawarta umowa pośrednictwa

Kolejne klauzule

2014-10-02

5815 XVII AmC 10529/12

Do przesyłki należy dołączyć: 1. Fakturę zakupu, 2. Informacje o numerze konta bankowego- jeś...

2014-10-08

5817 XVII AmC 11624/12

Cena samochodu może ulec zmianie, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa lub ich urzęd...