Klauzula niedozwolona 5817 XVII AmC 11624/12

Numer klauzuli:
5817
Data wyroku:
2014-08-25
Data wpisu:
2014-10-08
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Cena samochodu może ulec zmianie, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, w tym wzrostu stawek podatkowych lub celnych mających bezpośredni wpływ na procedurę importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedaży samochodów

Kolejne klauzule

2014-10-08

5816 XVII AmC 3173/12

Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy wraz ze złożeniem Spółce pi...

2014-10-09

5818 XVII AmC 8995/12

Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (…) pła...