Klauzula niedozwolona 5818 XVII AmC 8995/12

Numer klauzuli:
5818
Data wyroku:
2014-07-22
Data wpisu:
2014-10-09
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (…) płatne w dniu zawarcia umowy przedwstępnej z klientem wskazanym przez Przedsiebiorcę (…), która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron

Kolejne klauzule

2014-10-08

5817 XVII AmC 11624/12

Cena samochodu może ulec zmianie, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa lub ich urzęd...

2014-10-09

5819 XVII AmC 8998/12

(…) Zamawiający w przypadku występowania w imieniu lub na rzecz osób trzecich - przy ewentualny...