Klauzula niedozwolona 5907 XVII AmC 2287/13

Numer klauzuli:
5907
Data wyroku:
2014-10-02
Data wpisu:
2014-10-09
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z kwot przekraczającej 7 dni jest równoznaczne z ostąpieniem od Umowy z winy Klienta, chyba, że Sprzedawca najpóźniej w ciągu kolejnych 7 dni oświadczy pisemnie, że decyduje się kontynuować umowę

Kolejne klauzule

2014-10-09

5906 XVII AmC 2287/13

W przypadku odstąpienia Klienta od zawartej umowy (…) z przyczyn leżących po stronie Klienta (...

2014-12-19

5908 XVII AmC 547/13

W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywane...