fb

Klauzula niedozwolona 5908 XVII AmC 547/13

Numer klauzuli:
5908
Data wyroku:
2014-10-08
Data wpisu:
2014-12-19
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywanego terminu odbioru określonego w zamówieniu, umowa może ulec rozwiązaniu na życzenie Kupującego

Kolejne klauzule

2014-10-09

5907 XVII AmC 2287/13

Opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z kwot przekraczającej 7 dni jest równoznaczne z ostąpien...

2014-12-19

5909 XVII AmC 549/13

Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadniony...