Klauzula niedozwolona 5909 XVII AmC 549/13

Numer klauzuli:
5909
Data wyroku:
2014-12-08
Data wpisu:
2014-12-19
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Sprzedawca może zwrócić wówczas Kupującemu wyłącznie wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości bez odsetek, jednakże dopiero po sprzedaniu samochodu innemu klientowi i po potrąceniu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę

Kolejne klauzule

2014-12-19

5908 XVII AmC 547/13

W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywane...

2014-12-19

5910 XVII AmC 12336/12

Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, stronie ods...