Klauzula niedozwolona 5910 XVII AmC 12336/12

Numer klauzuli:
5910
Data wyroku:
2014-12-28
Data wpisu:
2014-12-19
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, stronie odstępującej służy prawo żądania odszkodowania od drugiej strony, jeśli odstąpienie było wynikiem przyczyn leżących po drugiej stronie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy prawo do odstąpienia od umowy powstało wskutek nie wywiązania się z umowy przez SPRZEDAJĄCEGO, z przyczyn od niego niezależnych

Kolejne klauzule

2014-12-19

5909 XVII AmC 549/13

Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadniony...

2014-12-19

5911 XVII AmC 12337/12

W przypadku zamówienia pojazdu do produkcji sprzedawca informuje, iż producent zastrzegł sobie pr...