Klauzula niedozwolona 5924 XVII AmC 1031/13

Numer klauzuli:
5924
Data wyroku:
2014-01-14
Data wpisu:
2015-01-07
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku nie przystąpienia do odbioru samochodu w wyznaczonym terminie uważa się, że Kupujący odstąpił od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje zapłatą kary umownej, w wysokości 10% ceny samochodu ustalonej zgodnie z treścią § 3 i 4 na dzień planowanego wydania samochodu

Kolejne klauzule

2015-01-07

5923 XVII AmC 1031/13

Nie udokumentowanie zapłaty pełnej ceny do dnia wskazanego jako termin wydania samochodu, stanowi ...

2015-01-07

5925 XVII AmC 1031/13

Orientacyjny termin wydania samochodu wynosi ….. i liczony jest od następnego dnia roboczego po d...