Klauzula niedozwolona 5925 XVII AmC 1031/13

Numer klauzuli:
5925
Data wyroku:
2014-01-14
Data wpisu:
2015-01-07
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Orientacyjny termin wydania samochodu wynosi ….. i liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia na rachunek Sprzedawcy zaliczki wpłaconej przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do skrócenia tego terminu

Kolejne klauzule

2015-01-07

5924 XVII AmC 1031/13

W przypadku nie przystąpienia do odbioru samochodu w wyznaczonym terminie uważa się, że Kupując...

2015-01-07

5926 XVII AmC 1031/13

W przypadku uszkodzeń samochodu powstałych podczas transportu do miejsca wydania, Kupujący ma pra...