Klauzula niedozwolona 5926 XVII AmC 1031/13

Numer klauzuli:
5926
Data wyroku:
2014-01-14
Data wpisu:
2015-01-07
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku uszkodzeń samochodu powstałych podczas transportu do miejsca wydania, Kupujący ma prawo: b) odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych kwot, bez żadnych dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze stron

Kolejne klauzule

2015-01-07

5925 XVII AmC 1031/13

Orientacyjny termin wydania samochodu wynosi ….. i liczony jest od następnego dnia roboczego po d...

2015-01-07

5927 XVII AmC 1031/13

W przypadku niemożliwości zrealizowania umowy na warunkach w niej określonych, z przyczyn niezale...