Klauzula niedozwolona 5927 XVII AmC 1031/13

Numer klauzuli:
5927
Data wyroku:
2014-01-14
Data wpisu:
2015-01-07
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku niemożliwości zrealizowania umowy na warunkach w niej określonych, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Kupującego. W przypadku braku porozumienia co do zmiany warunków umowy, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez żadnych dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze stron

Kolejne klauzule

2015-01-07

5926 XVII AmC 1031/13

W przypadku uszkodzeń samochodu powstałych podczas transportu do miejsca wydania, Kupujący ma pra...

2015-01-07

5928 XVII AmC 26557/13

Parametry produktów podane na stronie internetowej są orientacyjne. Towar z parametrami różniąc...