Klauzula niedozwolona 5934 XVII AmC 10019/12

Numer klauzuli:
5934
Data wyroku:
2014-01-28
Data wpisu:
2015-01-07
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 9 popartą pisemnym oświadczeniem doręczonym Sprzedawcy wraz z załączonym dowodem zakupu (paragonem), umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i Konsumentowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy lub doręczenia w przypadku, gdy ponosił je Sprzedawca

Kolejne klauzule

2015-01-07

5933 XVII AmC 10017/12

Towar nie może nosić żadnych oznak zużycia, posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposaże...

2015-01-12

5935 XVII AmC 13290/12

II.Cza trwania (…) 2. Jeśli umowa nie zostanie w formie pisemnej rozwiązana najpóźniej na trzy...