Klauzula niedozwolona 5935 XVII AmC 13290/12

Numer klauzuli:
5935
Data wyroku:
2014-11-25
Data wpisu:
2015-01-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

II.Cza trwania (…) 2. Jeśli umowa nie zostanie w formie pisemnej rozwiązana najpóźniej na trzy miesiące przed jej każdorazowym końcem, to przedłuża się ona o dalsze 12 miesięcy. Obowiązuje to odpowiednio również dla następnych przedłużeń umowy. 7. Członek może wypowiedzieć umowę przed upływem terminu z następujących przyczyn: zmiana miejsca zamieszkania. Obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania udokumentowana jest jako główne miejsce zamieszkania nastąpi do miasta/gminy oddalonych o co najmniej 35 km

Kolejne klauzule

2015-01-07

5934 XVII AmC 10019/12

W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 9 popartą pisemnym oświadczeniem doręczon...

2015-01-16

5936 XVII AmC 1062/13

O ile strony nie uzgodnią innego terminu, nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upow...