Klauzula niedozwolona 5936 XVII AmC 1062/13

Numer klauzuli:
5936
Data wyroku:
2014-01-22
Data wpisu:
2015-01-16
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

O ile strony nie uzgodnią innego terminu, nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia

Kolejne klauzule

2015-01-12

5935 XVII AmC 13290/12

II.Cza trwania (…) 2. Jeśli umowa nie zostanie w formie pisemnej rozwiązana najpóźniej na trzy...

2015-01-16

5937 XVII AmC 12360/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla ...