Klauzula niedozwolona 5937 XVII AmC 12360/12

Numer klauzuli:
5937
Data wyroku:
2014-11-25
Data wpisu:
2015-01-16
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Wysyłającego

Kolejne klauzule

2015-01-16

5936 XVII AmC 1062/13

O ile strony nie uzgodnią innego terminu, nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upow...

2015-01-16

5938 XVII AmC 10180/12

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot....