Klauzula niedozwolona 5938 XVII AmC 10180/12

Numer klauzuli:
5938
Data wyroku:
2014-04-29
Data wpisu:
2015-01-16
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: (…) odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową

Kolejne klauzule

2015-01-16

5937 XVII AmC 12360/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla ...

2015-01-16

5939 XVII AmC 10180/12

Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające ( z zastrzeżeniem postanowień dot...