Klauzula niedozwolona 5964 XVII AmC 12365/12

Numer klauzuli:
5964
Data wyroku:
2014-11-25
Data wpisu:
2015-01-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych w przypadku niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 48 godzin

Kolejne klauzule

2015-01-22

5963 XVII AmC 11027/12

W przypadku niemożliwości zrealizowania niniejszej umowy na warunkach w niej określonych z przycz...

2015-01-22

5965 XVII AmC 7066/13

Towary o wartości powyżej 500 PLN mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą jednej z firm...