Klauzula niedozwolona 5988 XVII AmC 9585/12

Numer klauzuli:
5988
Data wyroku:
2013-09-10
Data wpisu:
2015-02-19
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, [...] wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (…) przekaże [...] dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu, chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego

Kolejne klauzule

2015-02-19

5987 XVII AmC 13854/12

W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właści...

2015-02-19

5989 VI ACa 1965/13

[...] nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży poja...