Klauzula niedozwolona 5989 VI ACa 1965/13

Numer klauzuli:
5989
Data wyroku:
2014-09-11
Data wpisu:
2015-02-19
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

[...] nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych i urządzenia te zostały utracone lub skopiowane,a także gdy nie zabezpieczono należycie dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli taką wydano na ubezpieczony pojazd), chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju

Kolejne klauzule

2015-02-19

5988 XVII AmC 9585/12

W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, [...] wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpie...

2015-02-20

5990 XVII AmC 2854/13

Kwota zwrotu stanowi równowartość ceny zamówionych towarów, ale nie obejmuje kosztów jakie pon...