Klauzula niedozwolona 6020 XVII AmC 202/13

Numer klauzuli:
6020
Data wyroku:
2015-02-17
Data wpisu:
2015-03-27
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych, opóźnień spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłowością transmisji, na skutek takich okoliczności jak: przyczyn o charakterze siły wyższej jak np. pożar, strajk, powódź, huragan, zamach terrorystyczny, trzęsienie ziemi i inne będące poza kontrolą Usługodawcy... w zakresie, w jakim skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności w przypadku strajku oraz innych okoliczności będących poza kontrolą Usługodawcy

Kolejne klauzule

2015-03-27

6019 XVII AmC 199/13

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: (..) b. braku ciągłości ...

2015-03-27

6021 XVII AmC 201/13

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: (…) f. działania czynnik...