fb

Klauzula niedozwolona 6021 XVII AmC 201/13

Numer klauzuli:
6021
Data wyroku:
2015-02-17
Data wpisu:
2015-03-27
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: (…) f. działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania)

Kolejne klauzule

2015-03-27

6020 XVII AmC 202/13

Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku ut...

2015-03-27

6022 XVII AmC 5936/11

Organizator systemu dystybucyjnego może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wyp...