Klauzula niedozwolona 6022 XVII AmC 5936/11

Numer klauzuli:
6022
Data wyroku:
2012-03-02
Data wpisu:
2015-03-27
Kategoria UOKiK:
Treść:

Organizator systemu dystybucyjnego może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy (…): 4) Odbiorca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności obowiązki wymienione w § 4 Umowy

Kolejne klauzule

2015-03-27

6021 XVII AmC 201/13

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: (…) f. działania czynnik...

2015-03-27

6023 XVII AmC 5936/11

[...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku,...