Klauzula niedozwolona 6024 XVII AmC 5936/11

Numer klauzuli:
6024
Data wyroku:
2012-03-02
Data wpisu:
2015-03-27
Kategoria UOKiK:
Treść:

Podmiot Przyłączany udziela dla [...] gwarancji na wybudowane przez siebie i odsprzedane [...] urządzenia elektroenergetyczne na okres trzech lat od daty odbioru końcowego i jest zobowiązany do usuwania wad na własny koszt

Kolejne klauzule

2015-03-27

6023 XVII AmC 5936/11

[...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku,...

2015-03-27

6025 XVII AmC 5936/11

Jeżeli Podmiot Przyłączany nie usunie wad lub nie dokona napraw gwarancyjnych w odsprzedanych urz...