Klauzula niedozwolona 6025 XVII AmC 5936/11

Numer klauzuli:
6025
Data wyroku:
2012-03-02
Data wpisu:
2015-03-27
Kategoria UOKiK:
Treść:

Jeżeli Podmiot Przyłączany nie usunie wad lub nie dokona napraw gwarancyjnych w odsprzedanych urządzeniach w okresie trwania gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez [...], [...] dokona napraw lub usunie wady a kosztem ich obciąży Podmiot Przyłączany

Kolejne klauzule

2015-03-27

6024 XVII AmC 5936/11

Podmiot Przyłączany udziela dla [...] gwarancji na wybudowane przez siebie i odsprzedane [...] urz...

2015-03-31

6026 XVII AmC 1334/13

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości opłat,...