Klauzula niedozwolona 6037 XVII AmC 1674/13

Numer klauzuli:
6037
Data wyroku:
2015-02-05
Data wpisu:
2015-04-10
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Kasa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody o jakich mowa w ust. 1 uważa się: (…) zmianę zasad lub warunków świadczenia usług, a w szczególności rozszerzenie funkcjonalności istniejących produktów i usług, rezygnacji lub zmiany dotychczas oferowanych produktów lub usług mających wpływ na udzielenie lub obsługę pożyczek/kredytów

Kolejne klauzule

2015-04-10

6036 XVII AmC 1674/13

Kasa uprawniona jest do zmiany wysokości pobieranych opłat i prowizji oraz innych kosztów związa...

2015-04-10

6038 XVII AmC 428/13

Pożyczkobiorca zobowiązuje się:- pokryć wszelkie uzasadnione koszty związane z dochodzeniem sp...