Klauzula niedozwolona 6075 XVII AmC 1921/13

Numer klauzuli:
6075
Data wyroku:
2015-04-28
Data wpisu:
2015-06-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zawarcie w późniejszym terminie umowy, objętej powyższym zleceniem z podmiotem wskazanym przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa (z pominięciem Pośrednika) rodzi obowiązek zapłaty prowizji

Kolejne klauzule

2015-06-25

6074 XVII AmC 8488/13

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem (w przypadku faktury VAT wystawiamy fa...

2015-06-25

6076 XVII AmC 4707/12

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu określonego pkt 3a z przyczyn leżących po st...