Klauzula niedozwolona 6076 XVII AmC 4707/12

Numer klauzuli:
6076
Data wyroku:
2013-02-05
Data wpisu:
2015-06-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu określonego pkt 3a z przyczyn leżących po stronie Zlecającego jest on zobowiązany do zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w wysokości 50% prowizji określonej w pkt 2a niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2015-06-25

6075 XVII AmC 1921/13

Zawarcie w późniejszym terminie umowy, objętej powyższym zleceniem z podmiotem wskazanym przez P...

2015-06-25

6077 XVII AmC 7984/13

Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem oraz wypełnio...