Klauzula niedozwolona 6116 XVII AmC 3276/13

Numer klauzuli:
6116
Data wyroku:
2015-06-22
Data wpisu:
2015-09-03
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników

Kolejne klauzule

2015-09-03

6115 XVII AmC 3275/13

Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkown...

2015-09-03

6117 XVII AmC 3506/13

Za czynności wykonane na zlecenie Pożyczkobiorcy [...] pobiera prowizje i opłaty bankowe przewidz...