Klauzula niedozwolona 6117 XVII AmC 3506/13

Numer klauzuli:
6117
Data wyroku:
2015-03-19
Data wpisu:
2015-09-03
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Za czynności wykonane na zlecenie Pożyczkobiorcy [...] pobiera prowizje i opłaty bankowe przewidziane w Taryfie prowizji i opłat bankowych w [...], zwanej dalej Taryfą, które mogą ulegać zmianom w zależności od: 1. zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny. 2. zmiany kosztów obsługi pożyczki, w szczególności zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem przedsiębiorców współpracujących z [...] oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych

Kolejne klauzule

2015-09-03

6116 XVII AmC 3276/13

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkown...

2015-09-03

6118 XVII AmC 3506/13

[...] może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we ...