Klauzula niedozwolona 6139 XVII AmC 1411/14

Numer klauzuli:
6139
Data wyroku:
2015-06-09
Data wpisu:
2015-09-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu mieszkalnego najwcześniej w terminie od 31 (trzydzieści jeden) stycznia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku do dnia 30 (trzydzieści) kwietnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku

Kolejne klauzule

2015-09-17

6138 XVII AmC 30502/13

Utrata dostępu do systemu informatycznego z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy oraz związane z...

2015-09-17

6140 XVII AmC 1411/14

Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywców prawa do odrębnej własności lokalu mieszkaln...