Klauzula niedozwolona 6140 XVII AmC 1411/14

Numer klauzuli:
6140
Data wyroku:
2015-06-09
Data wpisu:
2015-09-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywców prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia 31 (trzydzieści jeden) marca 2014 (dwa tysiące czternaście) roku

Kolejne klauzule

2015-09-17

6139 XVII AmC 1411/14

Przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180...

2015-09-17

6141 XVII AmC 1411/14

Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalne...