fb

Klauzula niedozwolona 6141 XVII AmC 1411/14

Numer klauzuli:
6141
Data wyroku:
2015-06-09
Data wpisu:
2015-09-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia…

Kolejne klauzule

2015-09-17

6140 XVII AmC 1411/14

Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywców prawa do odrębnej własności lokalu mieszkaln...

2015-09-17

6142 XVII AmC 1411/14

Koszty korzystania z budynku mieszkalnego oraz ewentualne koszty związane z administracją budynku ...