Klauzula niedozwolona 6142 XVII AmC 1411/14

Numer klauzuli:
6142
Data wyroku:
2015-06-09
Data wpisu:
2015-09-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Koszty korzystania z budynku mieszkalnego oraz ewentualne koszty związane z administracją budynku i utrzymaniem urządzeń wspólnych, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali ponosi kupujący od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego budynku mieszkalnego

Kolejne klauzule

2015-09-17

6141 XVII AmC 1411/14

Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalne...

2015-09-25

6143 XVII AmC 59/15

W przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu...