Klauzula niedozwolona 6164 XVII AmC 40630/13

Numer klauzuli:
6164
Data wyroku:
2015-07-07
Data wpisu:
2015-10-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane do [...] przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku odstąpienia od umowy zapłacona przez Dystrybutora kwota, pomniejszona o koszty wysyłki, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez [...] towaru

Kolejne klauzule

2015-10-08

6163 XVII AmC 40630/13

Członek Klubu [...] jest zobowiązany do terminowego odbierania przesyłek z zamówionymi przez sie...

2015-10-08

6165 XVII AmC 40630/13

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez [...] do państwa trzeciego dotyczących mnie danych osobowyc...