Klauzula niedozwolona 6165 XVII AmC 40630/13

Numer klauzuli:
6165
Data wyroku:
2015-07-07
Data wpisu:
2015-10-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez [...] do państwa trzeciego dotyczących mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz 926, ze zm.).

Kolejne klauzule

2015-10-08

6164 XVII AmC 40630/13

Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane do [...] przed upływe...

2015-10-13

6166 XVII AmC 40201/13

Prowizja POŚREDNIKA za usługę określoną w § 2 wynosi …… plus 23% VAT (słownie: ……… ...