Klauzula niedozwolona 6594 XVII AmC 26/15

Numer klauzuli:
6594
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-09-05
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

…temin Wybudowania Budynku określony w § 4 ust.2, może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 90 (dziewięćdziesiąt) dni, wskutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności niezależnych od Sprzedającego, takich jak w szczególności: 1) zmiany przepisów prawa budowlanego w taki sposób, że Wybudowanie Budynku wymagało będzie dokonania innych czynności faktycznych lub prawnych, jakie na dzień dzisiejszy konieczne nie były

Kolejne klauzule

2016-09-05

6593 XVII AmC 26/15

Stwierdzone i zapisane w protokole Odbioru Lokalu wady i usterki zostaną usunięte przez Sprzedają...

2016-09-05

6595 XVII AmC 26/15

kupujący może w terminie najdalej do 31.01.2012 r. od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku ods...