Wady prawne

Zapoznając się z tym artykułem się dowiesz się, czym jest wada prawna oraz jakie sytuacje są nią objęte i kto odpowiada z tytułu istnienia wady prawnej.

Prawo własności przemysłowej

Art. 5563 kodeksu cywilnego

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi, oprócz wad fizycznych,  również za wady prawne.

Katalog sytuacji, które obejmują wady prawne jest katalogiem zamkniętym, w odróżnieniu od katalogu wad fizycznych. Nowością wprowadzoną ustawą o prawach konsumenta jest poszerzenie katalogu wad prawnych o fakt ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynikający z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Czym jest wada prawna?

Wada prawna obejmuje zatem sytuacje gdy:

  1. rzecz stanowi własność osoby trzeciej;  
  2. rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej;  
  3. występuje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;  
  4. sprzedawane jest prawo, które nie istnieje.

W praktyce chodzi tu o przypadki sprzedaży rzeczy w sytuacji, gdy:

  • sprzedawca nie jest właścicielem rzeczy lub  
  • rzecz jest zabezpieczona w postępowaniu karnym jako dowód lub  
  • rzecz jest objęta zakazem zbywania wydanym w postępowaniu zabezpieczającym lub  
  • rzecz ma wady prawne wynikające z ich obciążenia prawem osoby trzeciej to np. przysługują do niej prawa pierwokupu, odkupu roszczenia ujawnione w księdze wieczystej.

Sprzedaż prawa

Przy sprzedaży praw sytuacja wygląda podobnie: sprzedawca tego prawa odpowiada za fakt jego istnienia na zasadzie wady prawa- np. przy majątkowych praw autorskich sprzedawca odpowiada za sam fakt istnienia tych praw. Nieistnienie takiego prawa  jest również wadą prawną.

Chodzi o to, że nabywca nie ma możliwość sprawdzenia przed zakupem, czy to prawo w ogóle istnieje.

W przypadku patentu- przyjmuje się, że sprzedawca również odpowiada za istnienie prawa. W przypadku gdy prawo takie np. zostanie unieważnione po okresie rękojmi, zgodnie z ustawa Prawo własności przemysłowej, nabywcy przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionej opłaty oraz naprawienie szkody.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!